5 frågor med Josefin Floser – yoga i vardagen

1. Vem är du och vad sysslar du med? 

Jag heter Josefin! Jag är från Stockholm men bor och pluggar i Barcelona sen hösten 2021. Här läser jag International Management med specialiseringen Digital Marketing på Geneva Business School. På mornarna gymmar jag och efter skolan hittar du mig, och majoriteten av folket med en tapasmeny, vid ett bord på någon av krogarna i stan. Hemma i Sverige tar jag varje chans jag får att segla matchracing och träna synkroniserad konståkning.

2. Vad tycker du om med yoga? 

Det är en av få träningsformer som faktiskt för med sig såväl fysiskt som psykiskt välmående. Jag blir alltid på ett bättre humör efter att jag utövat yoga, jag känner mig så sjukt hälsosam inifrån och ut! Sen gillar jag själva yoga-livsstilen. Jag är inte direkt en yogi, men de dagar yoga är på schemat blir det automatiskt citronvatten, chiapudding till frukost, en oerhörd mängd grönt te och vegetarisk mat. Yoga för mig är synonymen till self-care!

3. Vilka positiva effekter känner du av när du utövar yoga?

Yoga hjälper mig att slappna av. När jag har mycket i huvudet så väljer jag att utöva yoga, det hjälper mig att hitta tillbaka till min “core”. Dessutom är det en riktigt bra träningsform, där fokus ligger på styrka såväl som balans och flexibilitet. Beroende på vilken typ av yoga jag utövar fokuserar jag givetvis mer eller mindre på kropp och knopp, i vinyasa koncentrerar jag mig mycket på positionerna, och rörelserna i kroppen, medan yin yogan’ låter organisera mina tankar i en lugn miljö.

4. Vilken typ av yoga brukar du utöva?

Mitt första yogapass kommer jag ihåg så himla tydligt, min syster tog med mig på ett av SATS yoga pass. Det var väldigt basic och vi gjorde några olika solhälsningar, men för då 15-åriga mig kändes det så himla svårt! Trots att jag då tränade konståkning säkert 20 timmar i veckan kunde jag inte för mitt liv förstå hur hunden gick till. Det var så himla obekvämt att inte ha kontroll över min kropp. Sen dess har provat på flera typer av yoga och fått en annan kontroll i rörelserna. För det mesta utövar jag Hatha, Vinyasa och Vinyasa Flow. När jag är inne i hektiska perioder brukar jag köra Yin Yoga som funkar oerhört bra som en meditativ och djup stretch. Det är snarare terapeutiskt än fysiskt jobbigt och funkar bra som nedvarvning.

5. Vad brukar du göra för att slappna av och må bra i vardagen? 

För att må bra i vardagen är det viktigt för mig att ha rutiner. Träna på morgonen, gå i skolan på dagen, plugga och vara med vänner på kvällen. För att slappna av så lagar jag mat! Det hjälper mig att koppla bort och fokusera på något som jag mår oerhört bra av. Dessutom blir det nästan alltid gott! När jag hälsar på familjen i Stockholm är det bästa jag vet att laga mat tillsammans med dem. Där är det en oskriven regel att lyssna på reggae eller rocksteady och att alla hjälps åt! Så fort jag får möjlighet så målar jag gärna. Att gå in i en kreativ bubbla är mitt bästa sätt för att slappna av och efteråt är jag fulladdad med energi att ta med mig in i vardagen

Skriven av Molly Rosenström Näsman


5 questions with Josefin Floser – yoga in everyday life!

1.  Who are you and what do you do?

I’m Josefin! I’m from Stockholm but currently living and studying in Barcelona, since autumn 2021. Here I am studying International Management and Digital Marketing at Geneva Business School. In the mornings I work out and after school you can find me, together with the majority, eating a tapas menu at a table at one of the pubs in town. Back home in Sweden I take every chance I get to sail match race and practice synchronised figure skating. 

2.  What do you like about yoga?

It’s one of the few workout forms that actually provides both physical and mental wellbeing. Whenever I practice yoga it automatically puts me in a better mood. I feel so incredibly healthy inside and out! I also like the whole yoga lifestyle. I’m not quite a yogi, but during the days that yoga is on my schedule I automatically drink lemon water, have chia pudding for breakfast, drink a lot of green tea and eat vegetarian food. To me yoga is a synonym to selfcare! 

3. Which positive effects have you noticed since practicing yoga?

Yoga helps me relax. When there’s a lot going on in my mind I choose to practice yoga, as it helps me find my way back to my core. It’s also a really great form of exercise where the focus is on equally on strength, balance and flexibility. Depending on what type of yoga I practice, I obviously focus more or less either on the body or the soul. In vinyasa I concentrate on the poses and the movement of the body, meanwhile in yin yoga I let the yoga organise my thoughts within a calm environment.

4. What type of yoga do you usually practice?

I remember my very first yoga class so well! My sister brought me to one of SATS yoga classes. It was very basic and we did some different sun salutations but to 15-year-old me it felt so incredibly difficult! Despite the fact that I used to practice around 20 hours of figure skating every week back then, I couldn’t for the life of mine understand how the downward dog was done! It was so uncomfortable not having control over my body. Since then I have tried several forms of yoga and I have learned to control the movements. I mostly practice Hatha, Vinyasa and Vinyasa Flow. When I’m in the middle of hectic periods of life, I usually practice Yin Yoga which works amazingly well as meditation and deep stretch. Rather than being physically challenging, it is therapeutic and works well when wanting to wind down.

5. What do you do to relax and feel good in your everyday life?

I find it important to have routines in my everyday life inorder to feel good. Working out in the morning, going to school during the day, studying and being with friends in the evening. To relax I cook food! It helps me to unwind and focus on something that makes me feel incredibly good. And it almost always tastes good as well! When I visit my family in Stockholm the best thing I know is cooking together. We have an unwritten rule: we always listen to reggae or rocksteady and help with making the food! Whenever I get the opportunity, I love to paint. For me, going into a creative bubble, is the best way to relax, and afterwards I’m always fully charged with energy which I can then into my everyday life.

Translated by Molly Rosenström Näsman and Heta Asikainen

Leave a Reply