Är du en kaffeälskare? Här kommer 3 anledningar till varför du med gott samvete kan fortsätta vara det!

1. Kaffe innehåller viktiga vitaminer och antioxidanter 

Att dricka kaffe har faktiskt positiva hälsoeffekter enligt forskning. Du tankar både vitaminer och antioxidanter och mår alltså bara bra av att dricka en till tre koppar kaffe per dag. Du hittar bland annat B2, B3 och B5 samt magnesium i kaffe. Kaffe innehåller en massa antioxidanter, det kompenserar självklart inte grönsaker eller annan kost på något sätt, men vi får ändå i oss viktiga antioxidanter via kaffe så den dagliga rekommendationen kan drickas med gott samvete. 

2. Kaffe minskar risken för en del sjukdomar 

Forskning säger att kaffe kan förlänga livet och ha positiva effekter som gör att risken för en del sjukdomar minskar. Detta bevisar bland annat New England Journal of Medicine. Forskning säger att kaffedrickare har mindre risk att utveckla typ 2-diabetes, alzheimers och demens, parkinsons, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. 

3. Kaffe minskar risk för depression

Kaffe är en källa till glädje för många. Den första koppen kaffe på morgonen är den bästa stunden på dagen för vissa och för andra är det kaffe på jobbet det som ger extra energi att orka med resten av dagen. Det är dock inte bara tillfällig lycka som kaffe kan bidra till. På Harvard University har en studie om kaffe gjorts där de har tagit fram forskning kring att personer som dricker kaffe varje dag löper mindre risk för att insjukna i depression. 

Skriven av Molly Rosenström Näsman


Are you a coffee lover? Here are 3 reasons why you can continue to be one with a clear conscience!

1. Coffee contains important vitamins and antioxidants

Research says that consuming coffee actually has a positive effect on your health. You obtain both vitamins and antioxidants from coffee, and drinking one to three cups per day is beneficial for your health. B2, B3, B5 and magnesium are some of the vitamins found in your daily cup of coffee. Additionally, coffee contains a lot of antioxidants, this obviously does not compensate for a healthy diet, but it simply means that coffee contributes to getting important antioxidants so you can continue to drink the daily recommendation with a good conscience.

2. Coffee reduces the risk for some diseases

According to research, coffee can prolong your life as well as reduce the risk of becoming ill with certain diseases. New England Journal of Medicine’s research shows that coffee drinkers are at a lower risk to develop type 2-diabetes, Alzheimer’s and dementia, Parkinson’s, heart- and vascular diseases and cancer.

3. Coffee reduces the risk of depression

Coffee is a source of joy for many. The first cup of coffee in the morning is the best part of the day for some, and for others, coffee at work is what gives them the extra energy to get through the rest of the day. However, it is not only temporary happiness that coffee can contribute to. At Harvard University, a study on coffee has been done, declaring, that people who drink coffee every day are less likely to develop depression. 

Translation by Heta Asikainen

Källor/sources:

https://www.nejm.org/

https://ki.se/forskning/nyfiken-pa-kaffe

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1105943

Leave a Reply