Intervju med frilansaren Camilla Massaro, Kraniosakral terapeut

Vad heter du och vad jobbar du med?

Jag är Camilla Massaro och jag är kraniosakral terapeut, bosatt i Västerås.

Hur länge har du jobbat med kraniosakral terapi?Jag har hållit på i tre år, först en tvåårig utbildning och sedan har jag jobbat i tre år.

Hur länge har kraniosakral terapi funnits i ditt liv? Det har funnits i mitt liv i ungefär en femårsperiod innan jag påbörjade min utbildning.

Hur kom du in på det?

Jag kom in på det för att jag hade skadat mitt knä. Då var det en tjej som dök upp på en yogakurs som jag var på och hon sa “jag ska prova en grej på dig” och jag kände “wow, vad gör hon med mitt knä?” det var verkligen en sådan sensation när jag kände det för första gången.

Vad tycker du är det bästa med kraniosakral?

Det allra bästa med kraniosakral är att det är en så himla skön behandling. Alla kan klara av att ta emot det och du känner att det händer någonting i kroppen fast terapeuten nästan inte gör någonting. 

Vad skulle du säga till de som kanske vill prova på kraniosakral för första gången men inte har tagit steget än?

Jag tycker att det bara är att komma och prova helt enkelt. Att komma en gång kanske inte är någon gång. Därför brukar jag rekommendera att man ska komma i alla fall tre gånger, för första gången blir lite som en undersökning och sedan blir det lite mer att kroppen förstår vad som kommer hända och så vidare. Det är som att det finns en kommunikation på cellnivå som gör att kroppen även känner igen terapeuten.

Hur lång är en session med dig? 

Jag brukar köra 45 minuter men man kan absolut ha längre om man vill. En timme brukar jag ha mina behandlingar. Då är det 10 minuter prat i början, sedan en 45 minuters behandling och så lite prat även efteråt. 

Vad tycker du är det bästa med att få jobba med detta?

Det är ju helt fantastiskt att se hur bra det funkar! Jag har flera kunder som har kommit flera gånger för karpaltunnel, och då har de blivit opererade flera gånger, och de känner sig helt friska efter en behandling med mig. Och det känns nästan helt otroligt för även mig, som kan det här och vet att det funkar.

Kan du skulle förklara kraniosakral enkelt för någon som inte har hört talas om det innan?

Kraniosakral terapi namnet kommer från att det är kraniet (skallen) och sakralen (korsbenet och alla ben i mellan). Alla ben har en original rörelse och det är det vi blir väldigt duktiga på, att känna alla orginal rörelserna. Sedan i ryggraden finns det något man kallar ryggmärgsvätska och det är det vi jobbar på, att få ett flöde och att den blir bra på att tillverka nytt. Och sedan jobbar vi även med vårt nervsystem. Men jag har även haft kunder som kommer för hjärtklappning och sådana saker och då har jag behandlat ett organ eller dylikt. Man kan behandla väldigt mycket olika saker, även leder till exempel. Det finns fysiska åkommor, allt från ont i nacken till hjärtklappning och karpaltunnel till det mentala, att man är på gränsen till att vara utbränd, man kanske till och med är utbränd eller har fibro, ångest eller svårt att sova. Man kan alltså behandla både det fysiska och psykiska med kraniosakral terapi. 

Skriven av Molly Rosenström Näsman


Interview with freelancer Camilla Massaro, Craniosacral therapist

What is your name and what do you work with?

I am Camilla Massaro and a craniosacral therapist living in Västerås.

How long have you been working with craniosacral therapy?

For three years! First I completed a two-year education, and since then I have been working for three years.

How long has craniosacral therapy been around in your life?

Before I started my education, it had been in my life for about a five-year period.

How did you get into it?

I got into it because I had injured my knee. Then there was a girl who showed up at a yoga class I was at and she said ”I’ll try a thing on you” and I felt ”wow, what is she doing with my knee?” it was truly an astounding sensation when I experienced it for the first time.

What do you think is the best thing about craniosacral?

The best thing about craniosacral is that it is such a wonderful treatment. Everyone is able to receive it, and feel that something is happening in the body even though the therapist barely does anything.

What would you say to those who may want to try craniosacral for the first time but have not taken the step yet?

Just to come and try it, simple as that. Coming for only one visit, tends to not reek the benefits with this treatment method. Therefore, I usually recommend that you come at least three times, since the first time is a sort of an assessment, and then during the follow ups the body will be able to understand the process –  as if there is a communication at a cellular level that enables the body to recognize the therapist.

How long is a session with you?

I usually treat for 45 minutes but longer sessions are also totally doable. My session usually take around an hour: 10 minutes of talk in the beginning, then a 45-minute treatment and a short talk afterwards.

What do you think is the best thing about working with this?

It is absolutely fantastic to see how well it works! I have multiple clients who have visited several times for carpal tunnel, who have also been operated on several times, and they feel completely healthy after a treatment with me. This feels almost unbelievable even for me – for a practitioner who knows that this works.

Could you explain craniosacral therapy, in a simple manner, to someone who has not heard of it before?

The name “craniosacral therapy” comes from cranium (skull) and the sacral (sacrum and all bones in between). All legs have an original movement and that is what we the practitioners become very good at distinguishing and feeling – the original movements. Within the spine, there is something called spinal fluid, which is what we work on, making it flow, so it can rejuvenate. Additionally, we also work on the nervous system. I have even had customers who come in due to heart palpitations, and such things, and in those cases I have treated a specific organ. One can treat a variety of different things: everything from physical ailments, such as neck pain to palpitations and carpal tunnel, as well as the more mental issues like being on the verge of a burn out, fibro, anxiety or difficulty sleeping. With craniosacral therapy one can treat both the physical and the mental.

Translated by Heta Asikainen

Leave a Reply