När din hälsosamma livsstil blir något ohälsosamt

for English see below

Att leva hälsosamt och ta hand om sig själv, både fysiskt och psykiskt, är en viktig faktor för ens allmänna välmående. Men vad händer när ens hälsosamma livsstil blir överdriven? Det finns nämligen en gräns där hälsosamma vanor kan gå över till något ohälsosamt.

Ortorexi är en sjukdom som många inte ens vet att den existerar. Det finns ett stort mörkertal för hur många som lider av denna typ av ätstörning – och många som lider av sjukdomen eller känner någon som lider av sjukdomen vet inte ens om att ortorexi och dess typiska beteendemönster faktiskt är en sjukdom. Personer som insjuknar i ortorexi blir fixerade av att leva “hälsosamt” och deras liv präglas av överdriven träning, ofta hetsträning, och att äta “nyttigt”.

Skillnaden mellan att lida av ortorexi och anorexia är bland annat att ortorexi oftast inte syns på utsidan. De allra flesta som lider av ortorexi kan i andras ögon verka friska och hälsosamma och har ofta en normalvikt, till skillnad från de som lider av anorexia, vilket gör att folk kanske inte reagerar eller upptäcker ortorexi lika lätt. Detta gör det även lättare för den som har insjuknat att fortsätta med sina skadliga vanor och vara sjuk “i smyg”.

Vilka signaler kan du hålla utkik efter ifall du misstänker att någon i din närhet har ortorexi?

Det kan som sagt vara svårt att märka ifall någon lider av ortorexi. Men det finns trots allt vissa signaler man kan hålla utkik efter som kan tyda på att någon har insjuknat i denna typ av ätstörning. Dessa signaler kan bland annat vara att personen i fråga inte tillåter sig att ha vilodagar från sin träning. Alla som idrottar eller utövar fysisk aktivitet vet att man bör ha minst en vilodag i veckan, fler om kroppen behöver det. Så ifall någon inte tar pauser från sitt tränande och tränar varenda dag eller kanske till och med flera gånger per dag kan det vara ett tecken på att personen har ett tvångsmässigt träningsmönster.

Ett annat tecken på att någon i din närhet lider av ortorexi kan vara att personen undviker tillställningar där det erbjuds “onyttig mat”. Kanske vill din vän inte följa med på bio för att han/hon vill undvika att behöva äta popcorn eller snacks. Eller kanske vill din kollega inte vara med på fikastunden för att han/hon inte vill utsättas för en situation där man kan bli erbjuden en kaka eller något annat tilltugg.

Något som många, som lider av ätstörningar i olika former, har gemensamt är att de helst undviker situationer där de behöver förklara varför de inte vill äta eller äta en viss typ av mat. Det kan vara jobbigt att bli utfrågad eller hamna i obekväma situationer där man förväntas ha svar på tal om sina matvanor. Ett tips till alla som misstänker att de har någon i sin närhet som lider av ortorexi, eller någon annan form av ätstörning, är att helt enkelt fråga hur personen mår. Man behöver inte vara tjatig eller ställa någon mot väggen, vilket ofta kan leda till motsatt respons än det man önskar. Däremot är det viktigt att visa att man finns där för personen och vill lyssna och finnas till hands ifall hen vill dela med sig eller ha någon att prata med.

För mer information om ätstörningar och hur du får hjälp besök 1177 Vårdguiden och om du är anhörig finns mer information här.

Skrivet av Molly Rosenström Näsman


When a healthy lifestyle turns unhealthy

Taking care of oneself, both mentally and physically, is essential for one’s wellbeing. What happens when a healthy lifestyle gets out of hand? Crossing a certain boundary, can make something healthy turn into something unhealthy.

Orthorexia is a disease, that many do not know of. This specific eating disorder impacts more lives than can be accounted for – and many who suffer from it, or know someone who does, are unaware of its behavioural patterns and that it indeed is a disease.

Orthorexia rarely shows on the outside. To most people, someone living with orthorexia may seem healthy, and they usually are within the normal weight bracket, which makes it harder for others to detected. This enables the ones suffering to continue with their self-destructive patterns in secrecy.

Which signals to look out for, when suspecting that someone close to you has orthorexia?

Even though, it might be challenging to detect orthorexic behaviour, some patterns are detectable when it comes to this disordered relationship with food. These could be i.a. that the person does not allow days off from working out. Working out every day, or even several times a day, could be a sign that the person has a compulsive training pattern.

Another sign could be that the person avoids situations where ”unhealthy” food is offered. Perhaps your friend does not want to tag along when going to the cinema, in order to avoid having to eat popcorn or snacks. Or maybe your colleague skips the coffee break to avoid being offered sweets.

What many people suffering from an eating disorder have in common, is that they tend to avoid situations in which they would potentially have to explain why they do not want to eat a certain type of food, if anything at all. It can be hard getting questioned and ending up in uncomfortable situations in which one is expected to have answers regarding one’s eating habits.

An advice to those who suspect someone close to them is suffering from orthorexia, or any other eating disorder: simply ask how they feel. There is no need to nag or to put pressure, since that might have the opposite effect to what was intended. On the other hand, it is important to show that you are there for them, and willing to listen in case they wish to share or are in need of someone to talk to.

For more information about eating disorders and how to get help in Sweden visit 1177 Healthcare guide and information about how to help someone close to you visit here (both in Swedish).

Translation by Heta Asikainen

Leave a Reply