I samarbete med Dahlbergs Bilskola

Drömmer du om att ta körkort? Kanske är det något du har funderat på länge men inte hunnit eller haft möjlighet att ta tag i förrän nu? Då är tiden inne! Dahlbergs Bilskola är det perfekta valet ifall man funderar på att börja ta körlektioner. Bilskolan grundades redan 1928 så man kan lugnt säga att de har bred erfarenhet och kan erbjuda det allra bästa när det kommer till just bilskola och körlektioner. 

Att ha körkort kan underlätta mycket i vardagen och vara en stor tillgång både karriärsmässigt och i privatlivet. Trots att körkort är väldigt värdefullt att ha kommer det även med ett stort ansvar och därför är det otroligt viktigt att det finns möjlighet att få rätt utbildning och stöd så man känner sig trygg bakom ratten och i trafiken. Dahlbergs Bilskola gör just det – utbildar trygga förare! 

En stor fördelarna med Dahlbergs Bilskola är att de faktiskt finns mitt inne i Stockholm centrum. Inne i Vasastan hittar ni den här hemtrevliga bilskolan och att lära sig köra bil i innerstan och hantera rusningstider och trafikkaos är ett stort plus som man kommer ha nytta av hela livet ut. 

Vi hos Meforyou är otroligt stolta över att nu kunna dela med oss av möjligheten att ge er 10% rabatt på körlektioner hos Dahlbergs Bilskola! Så om ni har gått omkring och tänkt på ifall ni ska börja ta körlektioner eller inte så är det här ett tecken att ni ska börja! Registrera dig hos meforyou.se och maila oss på hello@meforyou.se för din rabattkupong. Vi hoppas kunna vara med och bidra till många trevliga och lärorika körlektioner och nya trygga förare i trafiken. 

Ps. Om ni känner oro kring covid-19 situationen så kan ni vara lugna! Dahlbergs Bilskola tar covid på allvar och vidtar åtgärder för att alla ska kunna känna sig trygga och för att minska smittspridningen. Mer om detta kan ni läsa på deras hemsida! 

Skriven av Molly Rosenström Näsman


In partnership with Dahlbergs Bilskola

Dreaming of getting a driving licence? Maybe it is something you have been thinking about for a long time, but haven’t had the time or the opportunity to do until now? In that case, now is the time! Dahlbergs Bilskola is the perfect choice if you are thinking about taking driving lessons. The driving school was founded in 1928, so it is safe to say that they have extensive experience and can offer the very best when it comes to a driving school and driving lessons. 

Having a driving licence can make everyday life much easier and be a great asset both in terms of career and private life. Although a driving licence is very valuable, it also comes with a lot of responsibility, so it is incredibly important that there is the opportunity to get the right training and support in order for you to feel safe behind the wheel and on the road. Dahlbergs Bilskola does just that – educates safe drivers! 

One of the great advantages of Dahlbergs Bilskola is that they are located right in the very centre of Stockholm. Inside Vasastan you will find this charming driving school and learning to drive in the city centre. Dealing with rush hours and traffic chaos is a big plus that you will benefit from for the rest of your life.

We at Meforyou are proud to share with you the opportunity to get a 10% discount on driving lessons at Dahlbergs Bilskola! So, if you have been wondering whether or not you should start taking driving lessons, this is the sign that you should start now! Register at meforyou.se and email us at hello@meforyou.se to receive your discount voucher. We hope to be able to contribute to many enjoyable and educational driving lessons and new confident drivers on the road. 

Ps. If you are worried about the covid-19 situation, don’t worry! Dahlbergs Bilskola takes covid seriously and is taking measures to ensure that everyone feels safe and to reduce the spread of the infection. You can read more about this on their website!

Translated by Heta Asikainen

Leave a Reply