Author: Camilla Jara

Var din arbetsplats är kan påverka hälsan 

Var din arbetsplats är kan påverka hälsan 

Var din arbetsplats är, geografiskt, kan påverka hälsan mer än du tror, visar ett forskningsprojekt från Stockholms universitet.  Forskarna på Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen ligger bakom studien och har tittat på hur pendlingsavstånd, närområdets socioekonomiska status samt närhet till alkohol och träning kan kopplas till olika riskfaktorer för hälsan så som alkoholkonsumtion och fysisk inaktivitet. …

Dela:
Utrikesfödda kvinnor har svårast att få jobb

Utrikesfödda kvinnor har svårast att få jobb

Det råder ekonomisk kris i Sverige och arbetslösheten väntas öka nästa år, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. De grupper som redan har svårast att få jobb hamnar därmed ännu längre bort från arbetsmarknaden. Bland utrikesfödda är arbetslösheten fortsatt hög och kvinnor som är födda utanför Europa har svårast att få jobb. Trots olika arbetsmarknadsinsatser för att stärka…

Dela: