Novus Coach education – a meeting of opportunities

Novus Coachutbildning är en kvalitetssäkrad coachutbildning som har uppfyllt ICF’s utbildningskrav på ACC-nivå. Utbildningen är idealisk för dig som vill inspirera, motivera and develop människor och grupper, bli en god samtalspartner i mötet med människor, utvecklas inom ditt nuvarande yrke eller skapa en ny bana i ditt yrkesliv.

En av de starkaste fördelarna med Novus Coachutbildning är att den ger dig konkreta verktyg och praktisk träning för att utveckla din kommunikativa förmåga och få en högre kvalitet i mötet med människor. Du lär dig grunderna i ett coachande samtalssätt som gynnar utveckling, ökar motivation and delaktighet. Coaching handlar om att möta människor på deras nivå och hjälpa dem att nå sina mål, och Novus Coachutbildning ger dig den kompetens du behöver för att göra det.

Novus fokuserar på växande och utveckling av såväl individ som grupp genom att tro på människors inneboende kraft och potential, värdesätta de mjuka värdena i människors tillvaro, se det mänskliga mötet som plats för växande och utveckling och skapa hållbar utveckling för individer och företag genom att stärka, stötta and utmana. Detta gör utbildningen mycket relevant och användbar för en mängd olika yrkesroller och situationer.

Coachutbildningarna är också godkänd och kvalitetssäkrad av ICF (International Coaching Federation), vilket garanterar en utbildning med hög och internationell standard. När du har gått hela Level 1 programmet erhåller du ett Level 1 Diplom som ligger till grund för en ansökan om internationell certifiering hos ICF via Level 1 Path.

Novus Coachutbildning team består av ICF certifierade coacher med egen verksamhet inom coaching. Tillsammans har de en stor bredd gällande utbildning och erfarenhet. Sedan 2013 samarbetar Novus med Folkuniversitetet Stockholm för deras öppna utbildning Diplomerad Coach.

Om du vill utbilda dig och utvecklas både personligt och jobba professionellt, är Novus Coachutbildning en mycket bra start och rekommenderas.

Novus Coachutbildning – Lärare

Share:

Related news