Occupational health and safety policy

Din arbetsmiljö är viktig!

Genom att hitta bra samarbeten, skapar Meforyou fler möjligheter och gör det lite enklare för människor att använda sin kapacitet.

I de frågor som t ex handlar om arbetsmiljö innebär Gigger AB ´s deltagande i Meforyou.se att de är din arbetsgivare för de uppdrag som kommer via Meforyou.se – att de har arbetsgivaransvaret. Med det ansvaret kommer – förutom skatter – bland annat arbetsmiljöfrågorna. Nedanstående finner du den Arbetsmiljöpolicy som gäller alla anställda hos Gigger, oavsett om de anställts via Meforyou.se eller är en del av deras fast anställda personal.

Risker och arbetsmiljö

De flesta olyckor undviks genom kunskap, erfarenhet och en riskbedömning. När det gäller allt man gör, oavsett om man är på jobb eller fixar hemma, är det alltid bra att själv tänka på vilka risker som kan finnas, för att dessa ska kunna undvikas helt eller delvis. Vilka risker kan man förknippa med det du kan och erbjuder via Meforyou.se? Vad säger din erfarenhet och kunskap? Att t ex göra en checklista med ”Viktiga saker” inför ett uppdrag, samt ”Bra att kolla upp och tänka på” i samband med utförandet är ett gott stöd. Oavsett alla juridiska dokument och lagar så är det egna ansvaret och den egna riskbedömningen direkt i samband med utförandet viktigast!

Viktigt att veta är även att vi inte tillåter riskfyllda uppdrag som t ex snöröjning på tak, dykning, chaufför… Är du osäker? Fråga innan,t ex i samband med att du gör din presentation!

Läs mer och lär dig via länkarna i slutet av detta dokument. Och självklart är det viktigt att du följer myndigheternas råd och rekommendationer, särskilt med tanke på Covid19. Oavsett vilken tjänst du erbjuder, oavsett risk för Covid19 eller ej, gör rent händerna innan och efter varje uppdrag. Det förhindrar inte enbart detta virus, utan bidrar till att minska den allmänna smittspridningen och till ett gott intryck hos din kund.

Lycka till!

Meforyou-teamet

Välkommen till en modern arbetsgivare, vi står för frihet, yrkesmässigt ansvar och självbestämmande. En god och säker arbetsmiljö är av grundläggande betydelse för att arbetstagare ska kunna utföra ett kvalitativt arbete och är därför ett högt prioriterat ämne.

https://www.gigger.se/arbetsmiljo-och-forsakringar