Icke försäkrade branscher

 • Akupunktur
 • Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
 • Anläggning av vägar och motorvägar
 • Annan monetär finansförmedling
 • Banracingförare
 • Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
 • Bohagsflytt tjänster
 • Brandskyddskontroll
 • Byggmästare
 • Campingverksamhet
 • Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
 • Dykare
 • Fallskärmsinstruktör
 • Fartygsbefälsassistent
 • Fastighetsägare
 • Finansiella tjänster/rådgivning utom bokföring, redovisning
 • Flygingenjör, industri
 • Flyginstruktör
 • Flygstyrman
 • Flygtekniker
 • Fondförvaltning
 • Försörjning av värme och kyla, gerenerering av el
 • Godshantering
 • Grossist
 • Grävning
 • Handel med eller tillverkning av virke, andra byggmaterial och sanitetsgods
 • Holdingverksamhet
 • Insamling av icke-farligt avfall
 • Jordbruk
 • Kontrollansvarig
 • Klätterinstruktör
 • Kreditgivning
 • Magasinering och varulagring
 • Montör
 • Motorcykelförare, tävling
 • Odling av spannmål, baljväxter och oljeväxter
 • Partihandel med avfallsprodukter och skrot
 • Partihandel med bränslen
 • Partihandel med kemiska produkter
 • Plastvarutillverkning
 • Pyroteknik
 • Reparation och underhåll av fartyg och båtar
 • Revision
 • Rörläggare
 • Rörmokare
 • Rörmontör
 • Schaktning
 • Skogsförsäkring
 • Spel- och vadhållningsverksamhet
 • Sågning och hyvling av trä samt sågverk
 • Säkerhetsverksamhet