arbetslöshet

Utrikesfödda kvinnor har svårast att få jobb

Utrikesfödda kvinnor har svårast att få jobb

Det råder ekonomisk kris i Sverige och arbetslösheten väntas öka nästa år, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. De grupper som redan har svårast att få jobb hamnar därmed ännu längre bort från arbetsmarknaden. Bland utrikesfödda är arbetslösheten fortsatt hög och kvinnor som är födda utanför Europa har svårast att få jobb. Trots olika arbetsmarknadsinsatser för att stärka…

Dela: