Utrikesfödda kvinnor har svårast att få jobb

Det råder ekonomisk kris i Sverige och arbetslösheten väntas öka nästa år, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. De grupper som redan har svårast att få jobb hamnar därmed ännu längre bort från arbetsmarknaden. 
Bland utrikesfödda är arbetslösheten fortsatt hög och kvinnor som är födda utanför Europa har svårast att få jobb. Trots olika arbetsmarknadsinsatser för att stärka utrikesfödda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden finns det fortsatta brister, visar en redovisning från Jämställdhetsmyndigheten.   

Hög risk att hamna i långvarigt utanförskap 
Bland kvinnor som är födda utomlands är det många som är arbetslösa, över 18 procent. Enligt Jämställdhetsmyndigheten löper kvinnor som invandrar från länder utanför Europa, och som kommer till Sverige som anhöriga, högst risk att hamna i långvarigt utanförskap.   

Egenanställning en väg till arbete 
Enligt en rapport från Tillväxtverket kan egenanställning bana väg till arbete för arbetslösa. Rapporten visar på trender i samhället som talar för ett ökat intresse bland företag för att anlita i stället för att anställa. Med en egenanställning hos meforyou.se kan du hoppa in i arbetsmarknaden och få betalt för utfört arbete.   

Så här fungerar meforyou.se 
1. Skapa ett konto och fyll i dina användaruppgifter.  
2. Sälj din tjänst och börja jobba. 
3. meforyou.se tar hand om all ekonomi och administration.  
4. Du får ut lönen skattad och klar när tjänsten är utförd.

Skriven av Camilla Jara

Dela:

Liknande nyheter